Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wie zijn wij

Wie zijn wij.

Wij zijn enthousiaste dierenliefhebbers die het een groot ‘gemis’ vonden dat er nog geen kinderboerderij in de gemeente Gennep was.
Vanuit onze diverse achtergrond (betrokken zijn bij een andere kinderboerderij, werken in het onderwijs, verzorgen van hondentraining, betrokken ouder) ontstond het idee om onze kennis en vaardigheden in te zetten zodat zowel jong als oud hiervan zou  kunnen profiteren. Na lang nadenken over de vorm die hieraan gegeven kan gaan worden, komt er een dubbele invulling naar buiten. Enerzijds willen we mensen iets leren over en om laten gaan met dieren, anderzijds willen we dieren gebruiken als recreatief en sociaal verbindend medium. Ons valt direct de goede combinatie op.

De gemeente Gennep wordt daarom medio 2009 gevraagd mee te denken over een nadere invulling en locatie die kan voldoen aan de hieronder geschetste opzet van de nieuw te vormen stichting.
Aangezien een dergelijke opzet alleen zijn doel behaalt wanneer deze locatie in of nabij het centrum van de gemeente ligt of op een goed bereikbare plaats aan de rand van de gemeente, hebben wij na contacten met enkele gemeente ambtenaren gemeend om hen  te vragen voor ons uit te zien naar mogelijke vestigingslocaties van een kinderboerderij als de onze.
Ook zouden wij van de Gemeente graag medewerking krijgen bij het van de grond krijgen van onze stichting. Te denken valt hierbij aan een bijdrage in de oprichtingskosten, maar ook aan een hulpvaardige houding bij de obstakels die wij wellicht nog zullen  tegenkomen in de oprichtingsfase.
In december hebben we tijdens de wedstrijd ID Trofee gewonnen: maar liefst 64% van de bevolking van de gemeente Gennep heeft laten weten hoe gewenst de kinderboerderij is in Gennep. Was het vanaf 2009 voornamelijk nog een éénmansactie, vanuit ID  Trofee zijn we met z’n drieën verder opgetrokken en hebben we ook een bestuur opgericht.
De samenwerking met de gemeente is mede door het winnen van ID Trofee intensiever geworden, maar leidde half 2011 tot, naar ons oordeel, nog onvoldoende concreet resultaat.

Tegen de zomer (2011) hadden we nog steeds geen geschikte locatie welke aan onze voorwaardes voldeed.  Maar we kwamen in contact met  Dichterbij; zij konden iets voor ons beteken. Vele gesprekken, vele bezichtigingen later werd het een feit: we mogen  een kinderboerderij op de Heikant gaan opzetten.
Deze locatie is wel tijdelijk, aangezien er in de toekomst een woonbestemming op deze grond zit. Een groot voordeel voor ons is wel dat het gebouw er al staat, er al een vijver aanwezig is, de grond eromheen vrij snel in orde te krijgen is om dieren te  huisvesten.Naam:                                 Stichting Kinderboerderij Gennep e.o.
Rechtsvorm:                       Stichting zonder commerciële inslag.
Datum van oprichting:       Februari/maart 2011
Postadres S.K.G.:               Stichting Kinderboerderij Gennep
                                            Burg. Woltersstraat 61
                                            6591 AK, Gennep
                                            06 422 22 700
                                            www.kinderboerderijgennep.nl
                                            info@kinderboerderijgennep.nl

Bezoekadres:     Er wordt hard aan gewerkt om in het voorjaar de kinderboerderij feestelijk te openen.
                          Stichting kinderboerderij Gennep
                          Sneeuwheide  (Heikant), Gennep.

Bestuur:                       Dagelijks bestuur:
Voorzitter:                   Dennis de Jager
Penningmeester:          Michiel Ponjée
Secretaris:                   Linda van Elst


Vrijwilligers:
We zijn nog steeds op zoek naar ‘handige’ vrijwilligers.
Interesse? Neem contact op via: info@kinderboerderijgennep.nl

Om op de beoogde dagen (woensdag, zaterdag en zondag) open te kunnen gaan in het voorjaar streven wij naar een groep van minimaal 15 vrijwilligers.
Dus wil je graag dieren verzorgen, helpen in de kantine tijdens openingstijden, workshops met kinderen opzetten of  helpen met hand- en spandiensten, neem dan contact met ons op: info@kinderboerderijgennep.nl
 
Waar staan wij voor?
Stichting Kinderboerderij Gennep, verder te noemen SKG, heeft naast het primaire doel van exploitatie van de gebouwen en gronden van de kinderboerderij, als doel het opvangen en verzorgen van dieren en het herplaatsen van dieren. Dit alles in de ruimste  zin van het woord. Hondenbezitters kunnen op onze boerderij terecht voor een beperkte dagopvang met bijbehorende faciliteiten. Tevens wil de SKG educatie en informatie (aan)bieden aan bezoekers, begunstigers en belangstellenden over de door de stichting  te voeren werkwijze en handelingen, evenals educatie en informatie over de doelstelling van de stichting in relatie tot milieu en maatschappij. Als vierde doelstelling streven wij naar het mogelijk maken van verbindingen tussen mens en dier en mensen  onderling. Dit vanuit een sociaal recreatief kader.

Onze organisatie
SKG heeft bewust voor "de stichting" als organisatievorm gekozen. Een stichting wordt veelal gedragen door vrijwilligers, welke vaak een gemotiveerde en inspirerende waarde kunnen zijn voor de werkzaamheden die de stichting uitvoert.
Aan het hoofd van onze stichting staat het bestuur. Dit bestaat uit een aantal deskundige mensen, vaak met jarenlange ervaring op het gebied van dieren en mensen. Zij zullen actief en open leiding gaan geven aan een nog deels te werven groep vrijwilligers.
Vrijwilligers staan bij ons in een hoog aanzien. Lange ervaringen in het vrijwilligerswerk hebben het bestuur ervan overtuigd dat deze groep mensen de spil van de organisatie vormt.
Vrijwilligers zijn ook een besparing op kosten voor een stichting. Aangezien de SKG zal gaan handelen vanuit een niet commercieel oogpunt, is deze besparing een meer dan welkome op het jaarlijkse budget.

De stichtingsvorm geeft ons ook de mogelijkheid tot het vinden van donateuren. Deze mensen kunnen het werk van de SKG financieel steunen met een bijdrage. Deze bijdrage zal gebruikt worden voor de financiering en voortzetting van onze werkzaamheden. Ook  kan men via een legaat onze stichting steunen.

Op de kinderboerderij zal vanuit een open en ruime opzet informatie worden gegeven over de hier aanwezige boerderijdieren.
Ook kan deze kinderboerderij gebruikt worden voor het geven van educatie tijdens bijvoorbeeld schoolbezoeken.
De kinderboerderij is, vooralsnog, op woensdagmiddag en in het weekend opengesteld voor het publiek, dat zodoende geïnformeerd wordt over de bewoners van de boerderij. Men kan hier terecht met vragen over boerderij en huisdieren en mag proeven aan  het verzorgen van de aanwezige dieren. Het zo ontstane contact tussen de dieren, bezoekers en SKG zal waarschijnlijk leiden tot een breed gedragen en veel bezochte plek in de gemeente Gennep. Tevens biedt de boerderij in beperkte mate dagopvang voor honden  en faciliteiten voor hondenbezitters die de omgeving van de boerderij willen verkennen.

Bij één van de bestuursleden (wonend in Milsbeek) wordt plaats geboden aan dieren die door SKG opgevangen worden of tijdelijk elders gehuisvest dienen te worden. Denk hierbij aan de "zwerfkip" , het gebrachte konijn of een ander dier. Tevens biedt  deze locatie de mogelijkheid om een wisselend aanbod aan dieren te kunnen huisvesten op de kinderboerderij in Gennep. Deze locatie geeft het dier een tijdelijke opvang van waaruit gezocht zal gaan worden naar een permanente huisvesting van het dier. Dit  zoeken gebeurt middels de eigen website van de SKG (www.kinderboerderijgennep.nl), welke landelijk geraadpleegd kan worden door mensen die een  dier zoeken. Helaas is deze zoekfunctie nog niet paraat, maar zal t.z.t. ingezet gaan worden. Streven is deze in het voorjaar 2012 gereed te hebben.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu